top of page

UngeSkaber

 

UngeSkaber er et projekt for unge i Greve mellem 13 og 20 år. Projektet skal styrke den
mentale sundhed og afhjælpe ensomhed blandt unge ved at inkludere dem i flere sociale og aktive fællesskaber.   


UngeSkaber består af 3 aktiviteter: 

  1. FriRum, der er et socialt og aktivt mødested for unge 

  2. MakkerOrdning, hvor den unge matches med en frivillig mentor, kaldet makker.

  3. Inklusion af de unge i det lokale foreningsliv bl.a. gennem metoden "GruppeFrivillighed"

 
Vi samarbejder bl.a. med Greve Kommune, FGU, Greve Gymnasium, Ungesporet og Greve Nord Projektet.  


Projektet er støttet af TrygFonden.  

FriRum

FriRum er vores sociale og aktive mødested for unge, der savner at være en
del af et fællesskab og ønsker at møde nye mennesker. Mødestedet er særligt for unge der:

  • Oplever at føle sig ensomme

  • Til tider synes, at det er svært at være ung

  • Keder sig efter skole og mangler aktiviteter i fritiden

  • Ønsker at træne deres sociale færdigheder

 

I FriRum mødes vi hver torsdag kl.16:30 til ca.19 i Greve Borgerhus til forskellige aktiviteter. Vores aktiviteter har altid det sociale i centrum, og vi har fokus på at skabe et rum, hvor den unge føler sig tryg, set og hørt, og hvor den unge kan være sig selv. Vi holder bl.a. brætspilsaftener, fællesspisning, bagedysten-konkurrencer, rundboldturneringer, walk&talks og meget mere. Det er de unge selv, som bestemmer, hvad der skal foregå i FriRum. Nogle gange arrangerer vi også ture ud af huset til fx. Tivoli eller Zoo.


Det er gratis at deltage og det er uforpligtende at være med. Dvs. at den unge kommer med de torsdage, hvor de har lyst til det. Vi skal hilse på den unge før vedkommende kan starte for at sikre, at tilbuddet er det rigtige. Kontakt os derfor for et infomøde (se nederst).

 

MakkerOrdning

I makkerordningen matches den unge med en frivillig makker. Makkeren er typisk en ressourcestærk person over 20 år, som den unge kan dele sine tanker, udfordringer og bekymringer med. Derudover kan makkeren fx. hjælpe med uddannelsesvalg, lektiehjælp eller med at den unge kommer i gang med en fritidsaktivitet.

Makkerparret aftaler selv, hvor og hvornår de vil mødes, og hvad de gerne vil lave sammen.  

Inklusion i foreningslivet

I UngeSkaber er en af vores målsætninger at motivere de unge til at starte til aktiviteter i Greve. Det kan enten være som medlem i en forening eller som frivillig. Foreningslivet i Greve har mange tilbud både på idræts- og fritidsområdet, som de unge kan melde sig til.

I UngeSkaber støtter vi de unge i at blive en del at det lokale foreningsliv. Vi hjælper gerne med at finde den rette forening og aktivitet, samtidig med at vi følger de unge til deres aktivitet den første gang, hvis der er behov for det. Hvis det rigtige tilbud ikke findes, hjælper vi desuden de unge med selv at sætte nye initiativer i gang.

Vi har været med til at udvikle metoden GruppeFrivillighed i et samarbejde med forskellige andre frivilligcentre i Danmark. Metoden går ud på at unge fra forskellige uddannelser melder sig som frivillige og gruppevis er ude at være frivillige sammen. På den måde sikres foreningens eller den kommunale institutions behov for kontinuitet og de unges behov for fleksibilitet. 

Læs mere om metoden her: GruppeFrivillighed

________________________________________________________________________________________________________

 

Vil du være med i UngeSkaber?

Er du selv nysgerrig på at deltage i vores aktiviteter eller kender du en ung, der vil have gavn af at få en makker eller være med i FriRum?

Så kontakt vores projektleder Mie Clemens på telefon 42790679 eller mail mc@fcgreve.dk. Mie vil herefter invitere vedkommende til en introsnak om vores aktiviteter.

Vil du være frivillig?  

  • Vi mangler aktivitetsfrivillige i alderen ca. 20-50 år, der vil være med til at planlægge og afholde aktiviteter i FriRum i fællesskab med de unge. Læs mere om frivilligjobbet i opslaget her.

  • Vi mangler frivillige makkere i alderen 18 år og derop efter.


For mere info - kontakt projektleder Mie Clemens:

E-mail: mc@fcgreve.dk

Tlf: 42790679

bottom of page