top of page
Bliv frivillig
Rådgivning og sparring

Rådgivning og sparring

Workshop og kurser


Som en del af vores indsats for at styrke lokale foreninger med kompetenceudvikling, netværksdannelse og ny viden på frivilligområdet afholder vi kvartalsvise kurser for frivillige og ansatte i frivillige organisationer. 


Vi har bl.a. afholdt kurser om: 

 • Rekruttering og fastholdelse af frivillige

 • Konflikthåndtering i foreningen

 • Sociale medier

 • Fundraising og projektudvikling 

Herudover organiserer vi løbende førstehjælpskurser for frivillige.

 
Under Nyheder kan du finde information om aktuelle kurser. Hvis du har forslag til nye kurser, er du altid velkommen til at kontakte os.

__________________________________________________________________________________________________________
 


 

Kurser

I Danmark kan alle oprette en forening. Der findes ingen lovgivning, der bestemmer, hvordan jeres forening skal se ud, hvilke poster I skal have i bestyrelsen, eller hvad der skal stå i jeres vedtægter.

En forening er netop en organisationsform, der egner sig godt til, hvis I selv vil bestemme, hvordan I bedst arbejder for jeres sag. 

En forening kan være en god idé, hvis I: 

 • Gerne vil skabe en organisation, der er åben for alle

 • Gerne vil skabe en demokratisk organisation, hvor alle beslutninger træffes af medlemmerne

 • Selv vil bestemme, hvordan organisationen skal oprettes og drives uden at være underlagt nogen lovgivning

 • Ikke har nogen kapital til at starte organisationen op med

 • Vil gøre det så let som muligt i fremtiden at ændre formål eller nedlægge organisationen igen

.

Selvom der ikke findes regler for, hvordan netop jeres forening skal se ud, findes der visse traditioner for, hvordan foreninger drives. Det kan blandt andet være i forhold til, hvordan I træffer beslutninger og indholdet af jeres vedtægter. Desuden kan foreninger være underlagt lovgivning fra andre områder, fx persondataloven, erstatningsansvar eller eventuelt medarbejderansvar.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har lavet en guide med gode råd og overvejelser i forbindelse med at starte en forening, som du kan finde her.
 
Frivilligcentret står desuden klar med sparring og rådgivning i forhold til opstart af nye foreninger. Vi kan hjælpe med: 

 • Formål med foreningen (hvad – hvorfor – for hvem?) 

 • Hvordan foreningen skal organiseres?

 • Bestyrelsens sammensætning og ansvar

 • Forventede udgifter

 • Støttemuligheder - offentlig, private fonde m.v.?

 • Vedtægter

 • Stiftende generalforsamling

 • Samarbejdspartnere

Kontakt os, hvis I vil høre mere. 

__________________________________________________________________________________________________________

Start en forening
Start en forening
Book et lokale

 
 

 

 

Frivilligcentret ligger i forlængelse af Greve Borgerhus, hvor du kan booke et lokale til din foreningsaktivitet. Du kan både booke et lokale til en enkelt gang eller lave en sæsonbooking eller seriel booking, hvis du ønsker at bruge lokalet flere gange. 


Lokale-bookinger skal ske via https://www.aktivigreve.dk/. Når I kommer ind på hjemmesiden, skal I logge ind med brugernavn og kodeord. Har I problemer med at logge ind eller glemt jeres brugernavn, skal I kontakte Kultur og Fritid i Greve Kommune på: 
kulturogfritid@greve.dk

Frivilligcentret vejleder Jer gerne om, hvordan I anvender portalen.   

Book et lokale
bottom of page