top of page

Unge Bevæger foreningen

Unge Bevæger Foreningen er et nyt projekt, der er startet op i FrivilligCenter Greve fra 1. november 2023. Projektet er 3-årig og støttet af TrygFonden.
 

Mange idrætsforeninger oplever et markant fald i antallet af unge medlemmer mellem 13-18 år. Denne aldersgruppe er sårbar og studier viser en stigende mistrivsel og ensomhedsfølelse blandt unge i Danmark. Projektet Unge Bevæger Foreningen vil bidrage til at modvirke ensomhed og mistrivsel blandt unge ved at udvikle stærke og holdbare ungefællesskaber i foreningslivet i Greve Kommune. Fokusset er på de unges egen involvering og mulighed for at udvikle et foreningsliv, der er attraktivt for unge at være og forblive en del af.

 

Projektet opererer i tre sammenhængende spor:

  • At rekrutterer unge som står udenfor foreningslivet og motivere dem til at blive medlem af en idrætsforening. For at få kontakt til flest mulig unge samarbejder vi med flere uddannelses- og fritidsinstitutioner der danner rammer om forskellige ungemiljøer.

  • Fastholdelse af de unge i foreningslivet. Der vil være fokus på at danne et ungeforum i foreningerne, hvor de unge får mulighed for at udvikle og afholde aktiviteter og events der bidrager til unges fastholdelse i idrætsfællesskabet og/eller bidrager til at motivere unge som står uden for foreningslivet til at blive en del af det.

  • I samarbejde med 5 idrætsforeninger i Greve Kommune vil der gennem projektperioden blive udviklet, afprøvet og evalueret på nye initiativer, tiltag og foreningsstrukturere der har til formål at styrke de unges engagement og fastholdelse i foreningslivet.

Vi samarbejder med idrætsforeningerne Greve Håndbold, Greve Fodbold, Greve Gymnastik og Trampolin, Greve Karate og Greve Tennis.
 

Støtteinstitutionerne er Greve Gymnasium, FGU-skolen Greve, Ungesporet og udskolingsklasserne i Greve Kommunes folkeskoler.

Målgruppe.

Projektets primære målgruppe er unge mellem 13- 18 år. Det er både unge som allerede er en del af foreningslivet og unge som står uden for foreningslivet.

 

Er du selv nysgerrig på at blive en del af projektet som ung eller kender du en ung i denne målgruppe, som kunne have gavn af at blive en del af projektet, så kontakt endelig Mona Wilkens Hemmingsen.


For mere info - kontakt os: 

E-mail: mwh@fcgreve.dk
Telefon: 4411 5802

bottom of page