top of page

Medlemskab

For 100 kr. om året kan du blive medlem af frivilligcentret og få indflydelse på frivilligcentrets aktiviteter og målsætninger. Ønsker din forening at blive medlem af frivilligcentret, skal du udfylde vores indmeldingsblanket og sende den til os på mail eller aflevere den i frivilligcentret. 

Der er to slags medlemskaber af FrivilligCenter Greve: Et for grupper/foreninger og et personligt støttemedlemskab. Som gruppe/foreningsmedlem af FrivilligCenter Greve får I stemmeret ved generalforsamlingen – mens støttemedlemmerne har taleret, men ikke stemmeret.

 

Medlemmer i FrivilligCenter Greve kan få støtte til at rekruttere og fastholde frivillige, projektudvikling, fundraising og kommunikation. Vi er også behjælpelige med lokalebookinger via Aktiv i Greve og kopiering af foreningsmateriale.

 

Frivilligcentret udbyder også gratis kurser i relevante emner inden for frivilligverdenen.

Du kan hente indmeldingsblanketten her.

bottom of page