Fundraising

I frivilligcentret kan vi give gode råd om, hvordan I søger penge til et projekt hos private fonde og statslige puljer. I er altid velkomne til at få sparring på en konkret projektansøgning, og vi hjælper gerne med at udarbejde et budget samt andre projekttekniske dokumenter. 
Da vi har et godt kendskab til både puljer og fonde, kan vi vejlede jer om deres forskellige ansøgningsprocedurer, og rådgive jer om, hvem I skal søge hos.

 

  • §18 puljen 

Frivillige organisationer og foreninger på det sociale område kan hvert år søge om §18 midler. Midlerne uddeles af Greve Kommune og går typisk til initiativer, der findes lokalt, og som styrker det lokale civilsamfund i Greve. 
Fristen for at søge om tilskuddet er som regel i oktober måned. I år er fristen d. 9. oktober kl. 12.00 2020. 
Du kan finde mere information om, hvordan du søger §18 midler på www.aktivigreve.dk under ’Puljer og tilskud’. 
Kontakt gerne frivilligcentret, hvis du har brug for hjælp til at udfylde din ansøgning.

  • §79 puljen 

§79 midler uddeles af Greve Kommune til foreninger, som ikke er kommet i betragtning til §18 puljen. Puljen støtter forebyggende og aktiverende aktiviteter, der fortrinsvis retter sig mod pensionister i Greve Kommune.
Du kan finde mere information om puljen på Greve Kommunes hjemmeside

  • Legatbogen

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark og et oplagt sted at kigge efter nye mulige midler. Legatbogens mission er at gøre legatsøgning nemt og effektivt og at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Søgemaskinen er gratis, og er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet. Find Legatbogen her.