Bestyrelse

Bag FrivilligCenter Greve står repræsentanter for en række foreninger i Greve Kommune. Her under finder du vores bestyrelse præsenteret inkl. den forening, de kommer fra.

Den nuværende bestyrelse er valgt ved generalforsamling den 24. juni 2020.

 

Konstituering af bestyrelsen:

Freddy Christiansen (Hemingway Club torsdag) blev valgt som formand.

Britta Jacobsen (Scleroseforeningen) blev valgt som næstformand.

Bente Sølvsten (ÆldreSagen) blev valgt som kasserer.

 

Bestyrelse består desuden af Jane Gustavsen (Greve Atletik), John Bern Nielsen (Ha’ en god dag), Asger Rasmussen (Røde Kors) og Annette Riisager Alskov (FGU-skolen Øst).

 

Suppleanter:

 Marianne Lausten (Broen) og Inge-Lise Jensen (Blixen Klub tirsdag).