Bestyrelse

Bag FrivilligCenter Greve står repræsentanter for en række foreninger i Greve Kommune. Her under finder du vores bestyrelse præsenteret inkl. den forening, de kommer fra.

Den nuværende bestyrelse er valgt ved generalforsamling den 24. juni 2020


Konstituering af bestyrelsen:
- Britta Jacobsen blev valgt som formand.
- Freddy Christiansen blev valgt som næstformand.
- Bente Sølvsten blev valgt som kasserer.

Bestyrelse består desuden af Jane Gustavsen, John Bern Nielsen, Inge-Lise Jensen og Asger Rasmussen

 

 

Suppleanter:

Marianne Lausten og Jan Holst Andersen