top of page

Rekruttering af frivillige

Det er vigtigt at finde de rigtige frivillige til de forskellige opgaver. Det er også vigtigt, at de frivillige i jeres forening får en god oplevelse med at være frivillig. Fokus på rekruttering, introduktion, frivilligpleje og udvikling kan være med til at sikre en stabil og velfungerende frivilliggruppe med en løbende og balanceret tilgang af nye frivillige - og det kan holde udskiftningen af frivillige på et minimum. Det er også vigtigt at overveje, hvordan I forventningsafstemmer med de frivillige, hvordan I håndterer konflikter mellem frivillige, hvordan I fordeler ansvar og pligter, samt hvordan I sikrer en god kommunikation og sørger for, at de frivillige trives med deres opgaver. 

 

I frivilligcentret kan vi rådgive om, hvordan I bedst rekrutterer og fastholder nye frivillige.
Vi kan bl.a. hjælpe jer med at:

  • Lave rekrutteringsopslag på de sociale medier

  • Udarbejde foldere, brochurer og plakater henvendt til nye frivillige

  • Arrangere kurser, hvor I kan lære mere om rekruttering af frivillige

  • Lave opslag på frivilligjob.dk

  • Sikre en god introduktion til nye frivillige

 Links

  • Center For Frivilligt Socialt Arbejde har udformet en guide til, hvordan man målrettet arbejder med rekruttering af nye frivillige. I kan læse guiden her

  • CFSA har også udviklet en guide til, hvordan frivillige motiveres og fastholdes, som kan læses her.

bottom of page