Tidligere projekter  

 

Jeg føler mig ikke alene

 

’Jeg føler mig ikke alene’ var et projekt, der havde til formål at nedbringe følelsen af ensomhed hos ældre, der modtager varig og daglig hjemmehjælp i Greve kommune. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med Greve Kommunes hjemmepleje, de private hjemmeplejeleverandører Aleris og Attendo og Ældresagen i Greve. 

 

Frivilligcentrets opgave var at varetage den koordinerende indsats i forhold til at inddrage ældre, der følte sig ensomme i aktivitetstilbud. 

 

Læs den afsluttende rapport om projektet her  

 

Fritidsliv til Alle 

’Fritidsliv til Alle’ (aug. 2017 – marts 2020) var et projekt støttet af TrygFonden, der havde til formål at hjælpe nytilkomne flygtninge ud i foreningslivet. Baggrunden for projektet var, at foreningslivet udgør en fantastisk mulighed for at blive en del af et positivt fællesskab, udvikle sine danskkundskaber og udvide sit netværk, som mange personer med flygtningebaggrund har behov for. 

 

Projektet blev gennemført i samarbejde med en gruppe frivillige fritidsguider, som har hjulpet de børn, der ønskede at starte til en fritidsaktivitet med at komme i gang, herunder at følge børnene til deres aktivitet de første par gange og indmeldelse. 

 

’Fritidsliv til Alle’ er blevet forankret i BROEN Greve, der fremmer inklusionen af udsatte børn og unge i det lokale foreningsliv i Greve Kommune. 

 

Læs mere om BROEN Greve  

Læs den afsluttende rapport om projektet her.  

 

 

Frivillighed for Alle  

’Frivillighed for Alle’ havde til formål at hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i Greve Kommune med at blive aktive i lokalområdets frivillige fællesskaber. Projektet var støttet af Socialstyrelsen og varede fra august 2018 til november 2019. 

 

Læs den afsluttende rapport om projektet her.  

 

 

Mentorindsats for etniske minoritetskvinder  

Mentorindsats for etniske minoritetskvinder var et projektet støttet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som løb fra august 2018 til november 2019. 

 

Formålet med projektet var at støtte ledige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i at rykke tættere på arbejdsmarkedet igennem en frivilligbaseret 1-1 mentorindsats. 

 

I løbet af projektperioden matchede vi 20 kvinder, primært fra Syrien, Iran, Palæstina, Marokko og Eritrea, med 20 frivillige fra Greve-området. Fælles for kvinderne var, at de havde et stort ønske om at finde et arbejde og forbedre deres danskkundskaber. Mentorerne har derfor hjulpet kvinderne med at øve dansk, skrive ansøgninger og CV, men har også været behjælpelige med at læse breve fra Greve Kommune og andre myndigheder. Mentorparrene har ca. mødtes 2 gange om måneden i 6 – 12 måneder. 

 

De tre største forandringer, som projektet medførte for kvinderne, var at de: 1) er blevet mere bevidste omkring, hvilket job og hvilken uddannelse, de kunne tænke sig, 2) har fået en person i deres liv, som de kan søge støtte og vejledning hos, og som de kan kontakte, når de har det svært og 3) oplever, at deres danskkundskaber er forbedrede, da de fx er blevet bedre til at udtale ord, til at skrive og har lært nye ord. 

 

Læs afsluttende rapport om projektet her