top of page

Frivillig i fællesskab

 

Frivillig i fællesskab er et projekt for sårbare unge mellem 15-25 år. Formålet er at få flere unge med funktionsnedsættelser og psykiske sårbarheder, der er tilknyttet specialpædagogiske tilbud ud i frivillige fællesskaber i trygge rammer. Dette ønsker vi for at styrke den mentale sundhed og afhjælpe ensomhed blandt de unge ved at inkludere dem i flere sociale og aktive fællesskaber. Vores rolle i projektet er at agere brobyggere mellem de unge og de frivillige foreningerne samt afholde workshops, så alle føler sig klædt på til at træde ind i rollen som frivillig og til at modtage nye frivillige.


Frivillig i fællesskab består af tre aktiviteter

  1. For at nå de unge klædes medarbejdere på specialpædagogiske tilbud på til at oplyse om frivillighed og understøtte de unge i at prøve og blive fastholdt i frivilligt arbejde. Derudover afholdes der workshop for unge om frivillighed.

  2. Foreninger og andre frivillige indsatser klædes på til at inkludere de unge i deres aktiviteter.

  3. Der laves konkrete forløb i samarbejde med de unge og foreninger, så de unge kan komme i frivillig praktik.

 
Vi samarbejder med særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Greve (STU) og foreninger, der ønsker at inkludere unge fra STU i deres forening, så d
e har mulighed for at prøve kræfter med frivillighed.

Målgruppe:

Projektets primære målgruppe er unge mellem 15-25 år, som er tilknyttet specialpædagogiske tilbud. Det kan både være unge med fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser.

 

Foreninger:

Har du og din forening brug for nye frivillige og vil I samtidig være med at give unge mulighed for at prøve kræfter med frivilligt arbejde, som kan være med at skabe både personlig og social udvikling hos de unge samt en mere aktiv fritid. Projektet vil fokusere på forskellige veje til frivillige fællesskaber, der er fleksible og rummelige, det kan derfor være store som små opgaver, der får foreningen til at fungere og som de unge kan hjælpe med at løse. Det handler derfor om at barriererne skal mindskes, og nye muligheder skal opdages. Vi drømmer om at unge med funktionsnedsættelser bliver frivillige – vi håber at I vil være med til at realisere dette. 

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/ Sydhavn (FCV) er projektejer af Frivillig i fællesskab, projektet er derfor opstartet i flere Frivilligcentre rund omkring i Danmark. Projektet er støttet af den A.P. Møllerske støttefond.

________________________________________________________________________________________________________

 

Vil du være med i Frivillige i fællesskab?

Er du selv nysgerrig på at blive en del af projektet som ung eller som forening eller kender du en ung i denne målgruppe, som kunne have gavn af at blive en del af projektet, så kontakt endelig Emilie Næve.

Vil du og din forening være med til at gøre en forskel for en ung?  

  • Vi mangler frivillige foreninger som vil være med til at gøre en forskel for en ung og som har brug for nye kræfter i deres forening til at løse frivllig opgaver i jeres foreninger. 


For mere information - kontakt projektleder Emilie Næve:

E-mail: Ewn@fcgreve.dk 

Tlf.: 52231614

bottom of page