top of page

Praktikant til FrivilligCenter Greve

 

Er du interesseret i frivillighed, projekter, udsatte unge og etniske minoriteter? Vil du træne dine evner inden for koordinering og kommunikation? Ønsker du erfaring inden for projektledelse, og vil du gerne have kontakt med målgruppen? Så er du måske vores praktikant til forårssemestret 2024?

Frivilligcenter Greve tilbyder et praktikforløb med mulighed for selv at sammensætte en opgaveportefølje med de opgaver, du interesserer dig for og ønsker mere erfaring med. Gennemgående for alle opgaver er frivillighed, projekter og målgruppekontakt.
 

Mulige opgaver:

 • Rekruttering, fastholdelse og koordinering af frivillige i et eller flere projekter.

 • Planlægge netværksmøder, kurser og workshops for frivillige.

 • Bidrage til planlægning af større events.

 • Projektudvikling og fundraising.

 • Projektkoordinering.

 • Rådgivningsmøder med borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

 • Koordinere frivillige og aktiviteter for FriRum – et socialt mødested for unge.

 • Varetage kommunikationsopgaver: Sociale medier, hjemmeside, artikler, videoer, plakater, flyers mm.

Du vil også komme til at arbejde sammen med frivilligcentrets øvrige ansatte og deltage på lige fod i de relevante møder og udviklingsdrøftelser. Du inviteres til at bidrage med dine indspark og erfaringer til organisationens generelle arbejde.

Generelt er vi også interesseret i og åbne over for, at du efterfølgende kan anvende dit arbejde og undersøgelser hos os til fx semesteropgaver eller speciale.

Din profil

Som praktikant hos i FrivilligCenter Greve ser vi gerne, at du:

 

 • Er i gang med en relevant uddannelse.

 • Trives med selvstændighed i opgaver og planlægning.

 • Vil arbejde med både operationelle såvel som strategiske opgaver.

 • Har gode kommunikationsevner, gerne erfaring med SoMe.

 • Gerne har erfaring med eller viden om frivilligt arbejde og civilsamfundet (ikke et krav).

 • Ikke ved alt på forhånd, men tør kaste dig ud i noget nyt, og finde svarene.  

 • Er åben og villig til at involvere sig og ser muligheder og har lyst til udfolde dem.

 

Hos os får du:

 • Erfaring med kommunikation, integrationsarbejde, unge, projektkoordinering, socialt arbejde og frivilligområdet (alt efter hvilke opgaver du ønsker).

 • Stor mulighed for indflydelse på dine opgaver.

 • Mulighed for opkvalificering gennem kurser.

 • Faglig sparring med din praktikvejleder samt kollegaer.

 • Indblik i NGO-branchen.

Din kommende arbejdsplads:

FrivilligCenter Greve er en forening, der arbejder for at styrke, udvikle og synliggøre den lokale frivillighed i Greve. Vi hjælper borgere i gang med frivilligt arbejde og understøtter lokale foreninger med rådgivning, fundraising og meget andet. Vi driver også en række projekter for forskellige målgrupper, herunder ensomme unge og socialt udsatte borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Vi er et lille og meget socialt kontor med tre ansatte og en fast frivillig. Vi deler bygning med en anden organisation, som vi dagligt spiser frokost med. Læs mere om vores arbejde på www.fcgreve.dk.    

 


Ansættelsesforhold:

 • Praktikperioden løber umiddelbart fra august 2024 til december 2024 (perioden er fleksibel og tilpasses ift. eksamensperioder mm). Stillingen er ulønnet. Arbejdstiden aftales nærmere, men er mellem 25-37 timer om ugen, så der er mulighed for både en deltids- og fuldtidspraktik. FrivilligCenterets arbejdsform giver stor fleksibilitet, og der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage samt fleksible arbejdstider, hvis du f.eks. har brug for at følge fag ved siden af.

 • Som praktikant tilbydes du et fast erkendelighedsbeløb på 3.000 kr./måned som tak for din indsats.

 • Arbejdsstedet vil være FrivilligCenter Greve, Greveager 9, 2670 Greve. 

 • Ansøgningsfrist: d. 10. januar 2024, men samtaler bliver holdt løbende.

 • Du bedes sende din ansøgning og CV til centerleder@fcgreve.dk og skrive ”Praktikant” i emnefeltet. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Emilie Næve, på 44107519.

Vi glæder os til at høre fra dig!

bottom of page