top of page

Idé- og projektudvikling 

Frivilligcentret tilbyder hjælp og inspiration i arbejdet med idé- og projektudvikling. Fra idégenerering til udformning og implementering. 


Uanset hvor i processen I befinder Jer, er I meget velkomne til at kontakte os. Vi kan sammen planlægge, hvordan frivilligcentret kan hjælpe jeres idé eller projekt på vej.

Et møde kan fx handle om:

•    Hvilken situation, vil I gerne forbedre eller forandre?
•    Hvilke relevante kompetencer og ressourcer har I? 
•    Hvorfor er det vigtigt, at lige netop jeres forening tager ansvar for at skabe den ønskede                          forandring? 
•    Hvem er jeres målgruppe, og hvad kendetegner disse personer?
•    Hvem skal være med til at udføre idéen (eventuelle samarbejdspartnere)?
•    Hvordan opnår I de nødvendige økonomiske midler, og skal I lave et budget og en                                      finansieringsplan?
•    Hvordan vil I realisere jeres idé eller projekt?
•    Hvad er tidsplanen, og hvordan vil I dokumentere, følge op og evaluere indsatsen? 
•    Hvordan forankrer I resultaterne således, at de bliver bæredygtige? 


 

bottom of page