top of page

Firkløveren

Forskning viser, at der er en stærk sammenhæng mellem glæde og frivilligt arbejde, og at frivilligt arbejde bidrager til livsglæde på flere måder. Som frivillig får man fx mulighed for at udbygge sit sociale netværk igennem mødet med andre frivillige og de mennesker, man hjælper i sit frivillige job. Samtidig er det at være frivillig en måde at engagere sig i livet på, hvilket er med til at skabe mening. Når man er frivillig, får man også lov til at prøve kræfter med nye opgaver og man styrker sin viden og personlige og faglige kvalifikationer. Frivilligcentrets firkløver illustrerer, hvordan frivilligt arbejde kan bidrage til venskaber, mening, glæde og viden i livet.

__________________________________________________________________________________________________________

Unge er frivillige i Ældre Sagens IT-café

“Som frivillig tager jeg ekstra opgaver som at hjælpe andre mennesker, og det udfolder mine sociale kompetencer”

Sammen med andre fra klassen på FGU-Skolen Øst i Greve er Brandon frivillig i Ældre Sagens IT café.

Brandon er sammen med en større gruppe af unge fra FGU-skolen blevet frivillige gennem vores frivilligcenter.

 

De unge skiftes til at være ude som frivillige i mindre grupper ad gangen. På den måde sikres de unges behov for fleksibilitet og foreningernes behov for kontinuitet.

I Ældre Sagens IT-café er man glade for de unge menneskers indsats

“Vi er jo pensionister, der er frivillige, og vi er unge, der er frivillige. Og det fungerer rigtig godt”

Peter fra Ældre Sagen i Greve fortæller her om samarbejdet med FGU-Skolen Øst, der skaber stor værdi for deres IT café.

FGU-skolen om samarbejdet

“Det er bare et spørgsmål om at komme igang” 

Sådan siger underviser Michael fra FGU-skolen Øst om at starte et samarbejde op mellem ens uddannelsessted og lokale foreninger eller kommunale institutioner.

Når matchet er godt, er det rent win-win for både de unge, der udvider deres kompetencer, og foreningen eller den kommunale institution, der får flere hjælpende hænder.

Er du blevet inspireret? 

Har du fået en god idé til et nyt samarbejde, der kunne være spændende at prøve og starte op, så tag endelig fat i os i frivilligcenteret.

--> Du kan læse meget mere om metoden GruppeFrivillighed, som vi har været med til at udvikle i samarbejde med FrivilligCenter Vesterbro / Kgs. Enghave / Valby her: https://www.frivilligcentervsv.dk/gruppe-frivillighed/

Frivillig Fredag

Hvert år den sidste fredag i september fejrer og hylder vi alle de frivillige, som gør en kæmpe forskel i Greve Kommune. I 2023 vil der igen være oplæg, fællessang, overrækkelser, fællesspisning og netværk på tværs. 

Læs resultaterne af workshoppen "Glæden ved at være frivillig" her.

Frivillig fredag john3.JPG
Frivillig fredag5.JPG
Frivilligfredag6.JPG
Frivillig Fredag 1.jpg
Frivilligfredag 2.jpg
bottom of page