top of page

Indmeldelse i Frivilligcenter Greve 

Medlemskab kan tegnes af både en forening med stemmeret og af en privat person som støttemedlem med taleret på generalforsamlingen. 

Sendes eller afleveres til Frivilligcenter Greve, Greveager 9, 2670 Greve eller på mail: centerleder@fcgreve.dk   

 

Der er to slags medlemskaber af FrivilligCenter Greve: Et for grupper/foreninger og et personligt støttemedlemskab. 

 

Som gruppe/foreningsmedlem af FrivilligCenter Greve får I stemmeret ved generalforsamlingen – mens støttemedlemmerne har taleret men ikke stemmeret.  

 

Medlemmer i FrivilligCenter Greve kan få støtte til at rekruttere og fastholde frivillige, projektudvikling, fundraising og kommunikation. Vi er også behjælpelige med lokalebookinger via Aktiv i Greve og at kopiere foreningsmateriale. Frivilligcentret tilbyder desuden kvartalsvise temamøder om relevante emner inden for foreningsverdenen.  

 

Kontingent kr. 100,-. Dit medlemskab gælder for et år og følger kalenderåret. 

 

Betaling af kontingent til Danske Bank: 9570 – 12948050 

I kan udfylde formularen nedenfor og indsende direkte - eller I kan downloade denne fil, udfylde den og aflevere til Frivilligcenter Greve, Greveager 9, 2670 Greve eller på mail: centerleder@fcgreve.dk   

Indmeldelse
bottom of page