top of page

FrivilligCenter Greve søger en praktikant som projektkoordinator

 

Vi søger en praktikant til vores projekt Tank Op, som består af hverdagsrådgivning, jobcafé og sprogcafé for borgere med etnisk minoritetsbaggrund. I Tank Op hjælper vi med mange forskellige problematikker, som målgruppen står overfor. Projektet er hovedsageligt drevet af dig som praktikant og en frivilliggruppe.

Vi søger en praktikant, som brænder for integrationsarbejde, og som har sans for koordinering.

Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i:

 • Koordinering af hverdagsrådgivning, jobcafé og sprogcafé.

 • Rådgivningsmøder med målgruppen.

 • Kontakt og koordinering med/af frivillige.

 • Rekruttering af frivillige og målgruppe.

 • Deltage i evaluering af projektet.

 • Fast ugentlig arbejdsdag i Greve Nord Projektet – den lokale boligsociale helhedsplan.

 

Projekt Tank Op:
Som praktikant i FrivilligCenter Greve kommer du primært til at beskæftige dig med projekt Tank Op.
Projektet har til formål at fremme inklusionen af socialt udsatte voksne med etnisk minoritetsbaggrund i frivillige fællesskaber og på det danske arbejdsmarked.


Projektet har tre aktiviteter: 1) Hverdagsrådgivning, 2) Jobcafé og 3) Sprogcafé.
1) Hverdagsrådgivningen foregår mandag og tirsdag kl. 15-17. Her kan målgruppen få hjælp til hverdagsadministration som f.eks.: At læse breve fra kommunen, E-Boks, betale regninger, søge forlængelse af opholdstilladelse, søge bolig og meget mere. Rådgivningen drives af frivillige og dig som praktikant.

2) Jobcaféen er en del af hverdagsrådgivningen. Her kan målgruppen få hjælp til at udarbejde CV og jobansøgninger, og kompetenceafklaring.

3) Sprogcaféen foregår hver onsdag kl. 15-17. Her har målgruppen mulighed for at udvikle sine danskkundskaber sammen med de frivillige, der driver caféen.

 

Om dig:

 • Din opgave som praktikant er at koordinere projektets aktiviteter. Derfor forventer vi, at du er selvkørende, selvstændig og ansvarsfuld. Du har selvfølgelig altid mulighed for at sparre med dine kollegaer og praktikvejleder, hvis du bliver i tvivl om noget, ligesom der er en overordnet projektansvarlig.

 • Da målgruppen skal have hjælp til mange forskellige problematikker, er det vigtigt, at du tør kaste dig ud i noget nyt, og finde svar på ting, du muligvis endnu ikke ved.  

 • Du skal være god til at kommunikere med både frivillige og målgruppen. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med målgruppen, socialt arbejde og/eller frivilligkoordinering. 

 • Du er i gang med en relevant uddannelse.

 

Om os:

FrivilligCenter Greve er en selvstændig forening, der arbejder for at styrke, udvikle og synliggøre den lokale frivillighed i Greve. Vi hjælper borgere i gang med frivilligt arbejde og understøtter lokale foreninger med rådgivning, fundraising og meget andet. Derudover støtter vi mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund i at forbedre deres danskkundskaber, øge deres netværk og rykke tættere på arbejdsmarkedet. Vi kører også projekt UngeSkaber, som har fokus på fællesskaber for unge samt projekt RUMBA, som er et mangfoldigt fællesskab for kvinder i Greve.
 

Hos os får du:

 • Erfaring med integrationsarbejde, projektkoordinering, socialt arbejde og frivilligområdet.

 • Stor mulighed for indflydelse på dine opgaver, hvis der er noget du særligt ønsker erfaring med eller er god til.

 • Mulighed for opkvalificering gennem kurser.

 • Faglig sparring med din praktikvejleder samt kollegaer i frivilligcentret og Greve Nord Projektet.

 • Indblik i NGO-branchen.

 • Indsigt i det boligsociale arbejde.


Det praktiske:

Vi forestiller os, at praktikken starter i september og slutter ultimo december, men med mulighed for fleksibilitet i forbindelse med fx eksamensperioder. Arbejdstiden kan aftales ud fra dit skema, men er omkring 20-30 timer om ugen med flekstid. Der kan forekomme møder og arrangementer i aftentimerne og i weekender. Praktikken er ulønnet. Eventuel offentlig transport til og fra arbejde bliver betalt.
Din daglige arbejdsplads er FrivilligCenter Greve, Greveager 9, 2670 Greve.

Du bedes sende din ansøgning og CV til centerleder@fcgreve.dk og skrive ”Praktikant – Tank Op” i emnefeltet. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte centerleder, Nicoline Alletorp, på 44107519.

Ansøgningsfrist er den 10. maj. Samtaler afholdes i uge 20.

Vi glæder os til at høre fra dig!

bottom of page