top of page

Borgerens Valg 

Projekt Borgerens Valg er målrettet borgere i Greve Kommune, der er fyldt 75 år og er kognitivt velfungerende. Projektet har til formål at styrke borgeres oplevelse af selvbestemmelse, øge borgeres valgmuligheder og mindske ensomhed.

 

Alle deltagere i projektet kan:

  • Få indblik og vejledning i hvilke fællesskaber og aktiviteter, der findes i borgerens lokalområde, samt hvordan borgeren kan deltage.

  • Afprøve et udvalgt hjælpemiddel i 14 dage for at afklare, om det forbedrer borgerens selvstændighed i hverdagen.

 

Deltagere i projektet, der modtager visiteret hjælp til bad, hverdagsaktiviteter og/eller rengøring fra kommunen, kan derudover:

 

  • Selv vælge hvilken hjælp, der er meningsfuld for borgeren og bytte udvalgte visiterede indsats til anden hjælp indenfor projektets rammer, eller selv bestemme hvornår det passer borgeren bedst at modtage hjælpen.

 

FrivilligCenter Greve deltager i projektgruppen og bidrager med viden om og kontakt til foreningslivet samt indgåelse af seniorpartnerskabsaftaler med civilsamfundsaktører.

 

Projektet løber til og med den 30. juni 2022.

 

Læs mere om projektet her.

bottom of page